Pelillistetty oppiminen korkeakouluopetuksessa

Pelillistetty oppiminen on yksi korkeakouluopetuksessa yleistyneistä oppimismuodoista. Pelillistäminen tarkoittaa pelisuunnitelmallisten elementtien käyttöä ei-pelillisessä kontekstissa. (Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011.) Pelillistämisessä on tärkeää, että pelilliset ominaisuudet tukevat opiskeltavaa ydinsisältöä ja tuovat sille lisäarvoa.


Motivointia pelillistämisen kautta

Pelillistämisen ajatuksena on, että opiskelijan ei tarvitse pelata tiettyä oppimispeliä, vaan että opetukseen yhdistetään pelimäisiä elementtejä, kuten pistejärjestelmiä, haasteita, edistymispalkkeja tai osaamismerkkejä tehtävien suorittamisen mukaan. Esimerkiksi pistejärjestelmää ja edistymispalkkia käytetään tyypillisesti osoittamaan pelaajan edistymistä seuraavalle tasolle.

Kappin (2012) mukaan pelillistämisessä on kyse ihmisten motivoimisesta, oppimisen edistämisestä, ongelmanratkaisusta, luovuudesta ja ajattelun kehittymisestä käyttäen pelillisiä mekaniikoita, peliajattelua ja estetiikkaa. Oleellisia pelillistämisen elementtejä ovat pelaajien sitouttaminen (engagement), tarinankerronta ja ongelmanratkaisu. (Kapp, 2012; 2013.) HELLA – Higher Education Learning Lab – hankkeessa toteutetuissa kursseissa sekä käytetään osittain pelillisiä mekaniikoita, että koulutetaan osallistujat pelillisten toteutusten käyttöön omassa opetuksessa.

HELLA -kehittämishanke

HELLA – Higher Education Learning Lab on tutkimusperustainen kehittämishanke, jossa kehitetään ja pilotoidaan uutta monikielistä 60 opintopisteen korkeakoulupedagogiikan opintokokonaisuutta ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarpeisiin. Hankkeessa myös kehitetään korkeakoulujen sisäisiä ja korkeakoulujen välisiä toimintamalleja. Tiedekirjasto Tritonian koordinoima HELLA-hanke kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeisiin ja toteutetaan yhteistyössä Åbo Akademin, Vaasan yliopiston, VAMK:n, Novian ja Arcadan kanssa. Lisätietoa ja esittelyvideo: hella60.com.

Hella -hanke on mukana myös Vaasa Game Days -tapahtumassa ständillä 2.

Lisätietoa HELLA -kehittämishankkeesta

Sanna West, sanna.west@tritonia.fi, 029 449 8343

 

Artikkelin lähteet: 
 
Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke. (2011). From game design elements to gamefulness: defining "gamification". 

Kapp, K. (2012). The Gamification of Learning and Instruction: Case-Based Methods and Strategies for Training and Education. 

Kapp, K. (2013). Thinking about Gamification in Learning and Instruction. Online: http://karlkapp.com/thinking-about-gamification-in-learning-and-instruction/.